ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Συνεργαζόμαστε με επίσημη εταρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων, με σκοπό να σας προσφέρουμε αδιάλειπτα υψηλού επιπέδου τις υπηρεσίες της εντελώς δωρεάν.

Αν μέχρι σήμερα είχατε όνειρο να αποκτήσετε ένα δικό σας σπίτι, τώρα μπορείτε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα με τα δάνεια για κατοικία που σας προσφέρουμε. 

Με τα Δάνεια Κατοικίας μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την απόκτηση κατοικίας ή άλλου ακινήτου, είτε για ιδιόχρηση, είτε σαν επένδυση. Εκτός από την αγορά ακινήτου, χρηματοδοτείται επίσης η αγορά οικοπέδου καθώς και η ανέγερση, προσθήκη ή επισκευή ακινήτου. 
   
Η έγκριση του δανείου σας δίνεται εντός 24 ωρών, 
ενώ το μέγιστο ποσοστό χρηματοδοτήσεως κατά κανόνα ανέρχεται έως το 75% της αξίας του ακινήτου σας.  Τα χρήματα του δανείου σας θα είναι άμεσα διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής προσημειώσεως. 

Οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο του στεγαστικού σας δανείου από την προέγκριση μέχρι την εκταμίευση. Σκοπό μας είναι να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε την αίτηση σας και να παρακολουθούμε την εξέλιξη του, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες απαλλάσσοντας σας από χρονοβόρες γραφειοκρατικές ενέργειες.

Δικαιολογητικά:

Για την προέγκριση του στεγαστικού δανείου θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
  • Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (αν δεν υπάρχει, τότε έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους)
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτου - Έντυπο Ε9 της τελευταίας οικονομικής χρήσης
  • Μισθοδοσία τελευταίου μηνός ή βεβαίωση αποδοχών (για τους μισθωτούς) και απόκομμα σύνταξης (για τους συνταξιούχους)

2018-07-22