ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την αναζήτηση φακέλων, σχεδίων (σε όλες τις διαστάσεις π.χ. Α1, Α2 κ.α.) και εγγράφων από τις κατά τόπους Πολεοδομίες / Υπηρεσίες Δόμησης. Αναθέστε σε εμάς την χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία της εύρεσης των πρωτότυπων σχεδίων και εγγράφων και επωφεληθείτε από τις ανταγωνιστικές μας τιμές. Σας παραδίδουμε όλο τον φάκελο, με σκαναρισμένα αν χρειάζεται σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή στο προσωπικό σας e-mail, αλλά και σε έντυπη μορφή.

 Συγκεριμένα μπορούμε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, να σας βρούμε τα εξής παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα σας είναι χρήσιμα σε δεκάδες υποθέσεις, όπως (μεταβίβαση ακινήτου, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλαγή χρήσης, σύνδεση με φυσικό άεριο, σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), ρύθμιση αυθαιρέτων με τον νόμο 4178, αίτηση για στεγαστικό δάνειο, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αδειοδότηση καταστήματος, ένταξη σε αναπτυξιακό νόμο, δικαστική υπόθεση και άλλα).

 Δεκτές και συνεργασίες με συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μεσίτες, κατασκευαστές.

 Τα έγγραφα που μπορούμε να σας βρούμε είναι τα εξής:

 

 • Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας

 • Διάγραμμα Κάλυψης

 • Τοπογραφικό διάγραμμα εντός / εκτός σχεδίου

 • Αρχιτεκτονικές κατόψεις

 • Αρχιτεκτονικές όψεις, προσόψεις

 • Αρχιτεκτονικές τομές

 • Διάγραμμα κάλυψης

 • Στατική μελέτη και σχέδια

 • Ξυλότυποι θεμελίωσης, ορόφων, δώματος

 • Αντισεισμική μελέτη

 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, ασανσέρ)

 • Μελέτη αποχέτευσης

 • Αρχιτεκτονική μελέτη

 • Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου

 • Εκτίμησης κτιριακών έργων

 • Μελέτη ενεργητικής/παθητικής πυροπροστασίας

 • Μελέτη ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρικής εγκατάστασης

 • Μελέτη θέρμανσης/θερμικών απωλειών 

 • Μελέτη θερμομόνωσης

 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, ΚΕΝΑΚ

 • Μελέτη καυσίμου αερίου

 • Μελέτη υγραερίου

 • Μελέτη κλιματισμού / ψυκτικών απωλειών

 • Τοπογραφικά και τριγωνισμοί 

 • Μελέτη ύδρευσης

 • Χρονικός προγραμματισμός

 • Μελέτες υποσταθμών

 • Φορολογικά οικοδομικών αδειών

 • Εισφορές οικοδομικών αδειών

 • Προσδιορισμός Ελάχιστου Κόστους Οικοδομικής Άδειας (ΕΚΚΟ)

 • Σχέδια και στελέχη μικροφίλμ

 • Αεροφωτογραφίες οικοπέδων

2018-07-22

ΠΗΓΗ